Få en fin gräsmatta utan mossa

 

Har man en hustomt drömmer många om att få en grön och tät gräsmatta. Vilket inte är så konstigt eftersom det finns en gräsmatta på nästan varje hustomt och ofta utgör det en stor del av hustomten om man räknar bort husbyggnaden. Förutom känslan av att gå barfota på en fin gräsmatta blir det en fin inramning av huset. Mossa är i och för sig också grönt men inte lika skönt att gå på. Mossa är inte heller lika tåligt som gräs att springa och leka på. Vill du få en fin gräsmatta utan mossa kommer här lite information och tips om vad du kan göra.

 

Vad är mossa

Mossa (Bryophyta) kan vara fint men inte i en gräsmatta. Vi är inte emot mossan i sig. Mossan har en viktig funktion i naturen och mossan kan användas som fin dekor i vissa delar av en trädgård. Mossa utgörs av två generationer, först är det den gröna delen som man ser och sedan är det den sporproducerande delen som växer ut från den andra och består av sporhuset.

Det finns ca 1000 olika mossarter i Sverige och mossan är en landväxt som sprider sig med sporer från sporhus. Man kan dela in mossan i tre växtgrupper (divisioner) och Bladmossor, Nålfruktsmossor och Levermossor. De olika grupperna kan likna varandra på många sätt men de är inte besläktade med varandra. Bladmossor är den mest förekommande och utgör nästan ¾ och därmed vanligast förekommande i Norden. Mossan har funnits betydligt längre än moderna grön- eller blomväxter. Mossan är enklare byggd och saknar kärl för vatten- och näringstransport. Mossan har heller inget avancerat rotsystem som blommor och grönväxter. Vilket innebär att mossan inte har något starkt fäste i jorden i motsats till gräs som har starka och välutvecklade rötter.

 

Bladmossan har en stam varifrån det växer ut rikligt med blad. Den saknar rötter men har något som kallas rhizoider som fungerar som ett slagg stöd och som förgroddar varifrån nya individer kan växa ut ifrån. Bladmossans blad är täckta av ett slags vaxskikt samt bladet har porer som inte kan stängas. Mossan tar upp vatten och flytande näring direkt genom bladens porer. Mossan är på grund av sin struktur lågväxt och förekommer vanligtvis i fuktiga miljöer. Mossan har en förmåga att tåla långvarig torka utan att växtcellerna skadas.

Fortplantningen  av mossa

Mossor fortplantar sig genom att sprida sig med hjälp av sporer som produceras i sporhus (kapslar). För att ett sporhus skall växa ut från en mossplanta krävs att honorganet blir befruktat av en könscell/spermatozoid från hanorganet. Hon- och hanorganet kan förekomma på samma eller på skilda individer. Fortplantningen sker då marken är våt. Den behöver simma i vatten så det måste vara ganska blött för att en mossa skall bli befruktad. Många arter kan sprida sig genom könlös förökning. Fragment av mossan eller speciella groddkorn kan sprida mossan till nya platser. Med hjälp av sina sporer kan de ta sig vidare till oönskade ställen som på takpannor och där kan snabbt utvecklas utan större konkurrens.

 

Varför får man mossa i gräsmattan

Oftast beror det på att man inte underhåller gräsmattan och att mossa växer till sig under den kalla delen av året när gräset inte växer. Eftersom gräsmattan är en sk monokultur finns det inte inga andra växter som håller mossan i schack. Slutar man att gödsla gräsmattan har mossan större chans att etablera sig. Mossan trivs extra bra i näringsfattiga miljöer och vid temperaturer under +10o C. Med lite underhållsarbete kan man hålla mossan borta.

 

Vilken mossa är vanligast i gräsmattan

Gräshakmossan är en Bladmossa och är den mest förekommande mossan i gräsmattor och på ängar. Gräshakmossa kallas även Hakmossa och den är ljusgrön i färgen. Den får blomliknande grenspetsar och de triangulära, lite spetsiga, bakåtdragna bladen bildar blomlika klasar. Gräshaksmossan har en förmåga att konkurrera bort gräset och ta överhanden i en gräsmatta. På skogsängar där den förekommer naturligt utsätts mossan för konkurrens av andra växter och tar sällan helt över som den kan göra i en gräsmatta. Andra mossor som kan förekomma i gräsmattor är t.ex. stor gräsmossa, lergräsmossa, skogsgräsmossa och lundsprötmossa.

 

Hur får jag bort mossan i gräsmattan

Det finns flera olika sätt att ta bort mossan i gräsmattan. Bästa sättet tycker vi är att använda ett miljövänligt mossmedel som Plantville Super Mossa men vi tänkte redogöra för olika metoder så att du själv kan välja det sätt som passar bäst för dig. Tänk på att om man enbart krattar bort grön levande mossa sprider man den vidare till nya ställen i gräsmatten genom sina sporer. Har man riktig otur sätter sig sporerna på huset takpannor eller på fasaden.

 

Vad är Super Mossa

Super Mossa är i grunden ett flytande gödselmedel med kelaterat järn som även innehåller Bioaktiva ämnen. Super Mossan fungerar på så vis att det hindrar mossan att få någon näring och istället får gräset all näring. Mossan är väldigt känslig för näringsbrist. Utan näring dör mossan. De Bioaktiva ämnena gör att gräset snabbare kan ta upp näringen och även den näring som redan finns i jorden. Detta gör att gräset blir både starkare och friskare.

De Bioaktiva ämnena har även jordförbättrande effekt och utvecklar mikrolivet som finns i jorden. Samt att Super Mossa har en pH-höjande effekt vilket gör att gräset och jorden mår bättre. Det minskar risken för näringsläckage som förstör våra vattendrag.

 

Hur använder jag Super Mossa

Super Mossa är ett miljövänligt alternativ som är både snabbt och effektivt att motverka mossan. Super Mossa är ett koncentrat som blandas med vatten 1:10 dvs 1 del Super Mossa blandas med 9 delar vatten. Lämpligtvis används en pumpsspray. Spruta de områden där mossan växer. I vissa fall kan man behöva spruta 2 gånger om mossan inte ger med sig. Man kan också välja att använda Super Mossa i mer koncentrerad form 1:5. Det ger synlig effekt inom 1-3 timmar. Vänta 1-3 dygn innan den mörka mossan krattas bort. Super Mossa är biologiskt nedbrytbar och kan därför slängas i komposten. Därefter reparerar och jämnar man till med ny jord på de områden där mossan krattats bort. Sedan är det dags att så nytt gräs. Se till att hålla de nysådda gräsytorna fuktiga genom att vattna regelbundet. Super Mossa är helt ofarligt för människor och djur. Det ger inga fula fläckar på stenplattor, trädäck, fasad m fl.

 

Enkla sättet: spraya Super Mossa där det växer mossa. Vänta något dygn så att mossan har hunnit mörkna. Lägg på lite toppdress och så nytt gräs. Se till att hålla marken fuktig. Metoden ovan är mer säker men det enkla sättet kan ibland vara gott nog. Det beror på hur mycket tid och engagemang man vill lägga på sin gräsmatta.

Komplettera med 1-2 gödslingar under säsongen. Det gör att gräset kan växa sig starkare och hålla mossan borta.

 

Järnsulfat

Vill man ta i med hårdhandskar mot mossan kan man använda mossmedel baserat på Järnsulfat. Det finns att köpa i flytande eller fast form som man löser i vatten. Följ anvisningarna på förpackningen spruta ut järnsulfatet över gräsmattan. Mossan dör inom 1-3 dagar och blir svart. Kratta bort den döda mossan och reparera och jämna till marken med ny jord. Tillsätt ett kvävefattigt gödsel eller naturgödsel. Därefter är det dags att så nytt gräs. Se till att hålla de nysådda gräsytorna fuktiga genom att vattna regelbundet.  Vid spridning av järnsulfat bör man inte gå på gräsmattan de första 1-2 veckorna. Det gäller framför allt barn och djur. När man använder järnsulfat försurar man samtidigt jorden och därmed skapas en ond spiral i kampen mot mossan. Mossan trivs bra i sura miljöer och kan därför lättare etablera sig igen när det blir kallare på hösten. Undvik att få järnsulfat på stenplattor, fasad, prydnadssten, trädäck, utemöbler och liknande, då dessa missfärgas av järnsulfat genom att det bildas rostfläckar. Rostfläckarna är mycket svåra att får bort.

 

Gödsla bort mossan

Det sägs att man kan gödsla bort mossan eftersom den frodas när det råder näringsbrist. Genom att ge näring till gräset kan det konkurrera bort mossan. Det är sant men det tar lång tid. Man får räkna med 1-3 säsonger beroende på hur mycket mossa man har. Den ena metoden utesluter inte den andra. Vi rekommenderar att man först tar bort mossan med hjälp av Super Mossa och därefter kompletterar man med att gödsla ett par gånger under säsongen.

 

Fortsättning följer med tips om hur man får en fin gräsmatta

Jämfört med andra material som trädäck och stenläggning är gräsmattan relativt billig att anlägga. Vad det gäller underhåll så kan gräsmattan bli kanske underhållsfri men lättskött. Det är bara att inse att det finns inga material i en trädgård som är helt underhållsfria.

 

 

 

PLANTVILLE NORDIC AB, SKÅLGROPSVÄGEN 5, SE-436 50 HOVÅS, SWEDEN, TEL +46 31-762 44 54,  WWW.PLANTVILLE.SE